Vår familjs släktsida

Hemsida  |  Nyheter  |  Foton  |  Text-dokument  |  Gravstenar  |  Rapporter  |  Efternamn
Sök
Förnamn:


Efternamn:Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 10,307  
- varav manliga 5,249 (50.93%)  
- varav kvinnliga 5,058 (49.07%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 6,773  
Antal familjer 3,813  
Antal unika efternamn 4,044  
Totalt antal Foton 906  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 475  
Totalt antal Text-dokument 206  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 33  
Medellivslängd1 69 år, 353 dagar  
Tidigaste födelse (Adtzer Söffrenssen 1560  

 Största livslängd1   Ålder 
Thea* Alfhild Svensson og. Berg 106 år 242 dagar  
Yrsa* Ingun Maria Frizell Elmgren-Warberg og.Gerner 102 år 331 dagar  
Kerstin* Hilma Maria Håkansson og. Persson 102 år 304 dagar  
John Albert Bertil* Björck 101 år 261 dagar  
Ebba Laveson-Pålsson 101 år 159 dagar  
Anna Karin Linnéa* Forsberg og. Nilsson 101 år 143 dagar  
Asta* Signe Viola Larsson 101 år 137 dagar  
Astrid Viktoria Viola Dahlquist 101 år 136 dagar  
Margit* Elisabet Storm og.Hedström 101 år 49 dagar  
Knut* Lave Nilsson 101 år 14 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd